Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stroner/domains/medluk.pl/public_html/googlee0843e9ed4c45cb2.php:1) in /home/stroner/domains/medluk.pl/public_html/googlee0843e9ed4c45cb2.php(19) : regexp code(1) : eval()'d code on line 721
MED-LUK
Logo Medluk.pl
Koszyk
...jest pusty
Kategorie

 

WAŻNE
KONTAKTKursy pierwszej pomocyKursy ratownictwa

 

Twoje Konto
Twój adres email
Twoje hasło
Korzystanie z Serwisu Korzystanie z Serwisu

 

INFORMACJE OGÓLNE
 
Właścicielem oraz administratorem Sklepu Ratowniczego MED-LUK jest Łukasz Ziemba z siedzibą w Zwoli przy ul. Malinowej 14, 63-020 Zaniemyśl, NIP 777-28-48-857, REGON 300933159.
 
 
 
 PRYWATNOŚĆ
 
Firma MED-LUK oświadcza i gwarantuje, że dane osobowe podawane podczas rejestracji Klienta będą gromadzone i przetwarzane przez firmę MED-LUK WYŁĄCZNIE w celu realizacji zamówień zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane w żaden sposób żadnym zewnętrznym podmiotom (innym firmom, osobom prywatnym).

 
Klient podając te dane i przesyłając je do firmy MED-LUK poprzez wysłanie formularza lub listu e-mail wyraża równocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie.

Zgoda taka może być przez Klienta w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie do firmy MED-LUK listu e-mail z takim żądaniem.
 
 
OFERTA HANDLOWA
 
Zawartość sklepu internetowego oraz zawierających spisy oferowanych towarów lub usług nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożone zamówienie nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia lub wysyłając list e-mail zawierający zamówienie składa firmie MED-LUK ofertę kupna określonego towaru.
Jeżeli wszystkie zamawiane towary będą dostępne w sprzedaży, a ich aktualne ceny zgodne z podawanymi w ofercie Sklepu zamówienie zostanie zrealizowane i przesłane na podany przez Klienta adres.
Wszystkie ceny towarów podawane w Sklepie MED-LUK są cenami brutto.
Za zamówione towary można płacić gotówką przy odbiorze lub dokonując przedwpłaty na konto bankowe MED-LUK. W przypadku wyboru jako opcji płatności przedpłaty numer konta zostanie podany Klientowi po dokonaniu weryfikacji możliwości realizacji zamówienia oraz ustaleniu wysokości należnej przedpłaty. Koszty wysyłki zamówionych towarów w wysokości podanej w formularzach zamówienia ponosi Klient.
 
 
REKLAMACJE
 
Każdy Produkt zakupiony w Sklepie jest fabrycznie nowy. W chwili odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania przesyłki; w przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności pracownika Poczty Polskiej sporządzić protokół szkody nie przyjmując produktu.
Reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte będą uwzględniane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
Produkt wadliwy lub uszkodzony fabrycznie jest wymieniany na nowy, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki; w przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty ponownego przesłania do Klienta produktu, pokrywa Sklep MED-LUK.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę (kurier, pracownik Poczty Polskiej). Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie wraz z przedstawicielem firmy realizującej dostawę protokołu reklamacyjnego.
 
 
ZWROT TOWARÓW
 
Konsument (osoba fizyczna) ma prawo do zwrotu zamówionych towarów w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki bez podawania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania lub uszkodzeń. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres Sklepu na koszt Klienta. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz podać numer konta bankowego na które ma zostać przekazany zwrot należności. W przypadku uznania odstąpienia od umowy kwota należności zwrócona zostanie w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Jako kwotę należności podlegającą zwrotowi rozumieć należy tylko i wyłącznie wartość zwracanego towaru. Koszty wysyłki towaru nie podlegają zwrotowi.
 
UWAGA! Przed odesłaniem towaru konieczny jest kontakt z obsługą Sklepu MED-LUK(e-mail lub telefonicznie). Nieuzgodnione przesyłki nie będą odbierane przez Sklep.
 
 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, a w szczególności podanie numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail umożliwiających kontakt z Klientem, ustalenie szczegółów zamówienia oraz w szczególnych przypadkach ewentualną jego weryfikację. Zamówienia złożone bez podania tych danych będą traktowane jako nieważne.

Integralną częścią niniejszego regulaminu są wszystkie informacje oraz instrukcje przesyłane do Klienta pocztą e-mail przez przedstawiciela Sklepu podczas procesu składania, potwierdzania i weryfikacji zamówienia.


Przypominamy: Złożenie zamówienia oznacza równocześnie akceptację warunków powyższego Regulaminu. 

 

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych

My, MED-LUK Milena Ziemba, ul. Malinowa 14 Zwola, 63-020 Zaniemyśl), REGON: 302225120, NIP: 617-202-23-73 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

2. Inspektor Ochrony Danych

Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi maksymalnie 11 lat od końca roku, w którym umowa ustała.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do przenoszenia danych;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu

6. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

7. Odbiorcy danych

Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.

 

Kontynuuj
Informacje i Pomoc
Sklep Zakupy Zamówienia Klient
O Nas Korzystanie z Serwisu KONTAKT Formy Wysyłki Bezpieczeństwo Formy Płatności Termin Wysyłki Koszty Wysyłki Zwroty Towarów Logowanie Nowe Konto Przypomnienie Hasła